פרויקט שיג ושיח - התמודדות עם שינויים אקלימיים
 
בהמשך לפעילות שיג ושיח שתבצעו בחודש הקרוב בביה"ס - נאמץ את השיטה לפעילות בנושא התמודדות עם שינויים אקלימיים
באחד השיעורים הקרובים נעלה נושא לדיון - והצבעה כיתתית.
 
בגלל ההענות הנמוכה  - שאלון ההכנה לפעילות הוא שיעורי בית!

אלו שהצטרפו כבר קודם יקבלו ציון עבור השתתפותם לפי קריטריונים מוגדרים הרשומים מתחת
לשאלון האלקטרוני.
הדיבייט בכיתה יחשב עבורם כהערכה חלופית לשני הבחנים הקרובים
(80% פעילות בדיבייט ו 20% בחנים בכיתה)
מומלץ לאלו שכבר ענו על השאלון, לענות שוב על השאלון החדש על מנת להכין אותכם לדיבייט.
 
משימה: ענו על השאלון מטה!
 
 
 

התחממות גלובלית - שיג ושיח בכימיה - שיעורי בית

 קריטריונים למשתתפי הדיבייט כהערכה חלופית
 
1. הצגת עמדה בפני הכיתה למשך כ 5 - 7 דקות (50 נק')
2. העמדת שלושה טיעונים מנומקים ומבוססים על מקורות מידע. (20 נק')
3. שימוש בשפה מדעית וכימית בפרט (שימוש בגרפים, משוואות כימיות , תיאור מספרי, חישובים וכו') (15 נק')
4. השבה לשאלות המתנגדים / תלמידים / מורה בצורה הגיונית (15 נק')
 
 
סרטון מבוא לדיבייט