עדי צ'צ'יק וענבל שילוח מיוד 6 - שיר קצבי 
 
 
נא האזינו לקטע וענו על השאלון האלקטרוני מתחתיו
 
תודה על שיתוף הפעולה!