סרטון המסביר את הבסיס למבנה האטום: חלקיקים אלמנטאריים
 
סרטון המסביר את הבסיס למבנה האטום - שיטת רישום של מס' מסה ומס' אטומי
 
סרטון המסביר את מושג האיזוטופים , ממוצע איזוטופי ויונים וסימול חלקיקים בעלי מטען.
 
סרטון תרגול למבנה האטום - שיטת רישום.