מבנה האטום 1
 
יש לחבר אמצעי שמע - סרטון ומצגת על מבנה האטום עפ"י המודל של רתרפורד