מבנה האטום 4
 
יש לחבר אמצעי שמע - סרטון ומצגת תרגול על מבנה האטום עפ"י המודל של רתרפורד