כיצד משתמשים בעובדה שפחמן 14 נוצר באטמוספירה ובעל תכונות רדיואקטיביות?