clips‎ > ‎

כיצד להפוך את כיתתכם

הפיכת הכיתה היא למעשה דוגמא אחת לשימוש אופטימאלי בעזרים טכנולוגיים על מנת לאפשר למורה להתרכז במגוון רחב של סגנונות למידה ויכולות.
העלאת תכנים לימודיים (הסברים קצרים ודוגמאות) לאתר או ליוטיוב מאפשרות לתלמידים ללמוד בזמנם החופשי ומשחררות את המורה מלחזור על הסברים כלליים בכיתה. מעבר לכך היא מאפשרת לתלמידים לשאול שאלות מובנות ומאתגרות בזמן השיעור 'האמיתי' זה שבו המורה והתלמיד נוכחים זה מול זה.

בסדרת הסרטונים מטה אנסה להסביר גם את היתרונות שבשימוש שבסרטונים ובהפיכת הכיתה וגם בכמה טיפים על כיצד ליישם זאת.
Comments