סרטון הסברה איראני בתרגום לאנגלית
המראה את מאמציה ויכולתה של איראן בנושא הגרעיני