אוה חסיס יוד 6
 
 
 

שיר לתחרות שירת היסודות

מאת: אווה חסיס כיתה  י6, תיכון ליאו באק  אוקטובר 2009

 

בעולם קיימים מאה ושלושה יסודות שונים

ואנחנו נדרשנו ללמוד את שלושים ושש הראשונים

הראשון הוא נציג מהאל-מתכות, הלוא הוא המימן

ואחריו מגיע הגז האציל- ההליום האדיש שרק לעצמו נאמן

השלישי הוא הליתיום, הרביעי הוא הבריליום המתכתי-אלקלי-עפרורי

והחמישי הוא בור, השישי פחמן והשביעי חנקן- הגז האפלולי

השמיני חמצן, התשיעי פלואור והעשירי ניאון- שהוא גז אצילי

והנה סיימנו עם העשירייה הראשונה

ועתה נצא לדרך גם עם השנייה

והנה הנתרן

המגנזיום, האלמוניום והצורן

ואחריהם ממהר להגיע הזרחן

במספר שש עשרה הגופרית ואז מיד הכלור

ואחריו הארגון- גז אציל בחושך ובאור

האשלגן והסידן מגיעים מיד לאחר מכן

והסקנדיום, הטיטניום והונדיום גם כן

מספר עשרים וארבע זהו הכרום, עשרים וחמש המנגן

וברזל מספר עשרים ושש, הלוא כן?

ועכשיו תורם של הקובלט, הניקל, הנחושת והאבץ

והנה כבר הגליום, הגרמניום וגם הארסן פתאום צץ

סלניום, ברום וקריפטון את הרשימה להיום סוגרים

והנה סיימנו עם שלושים ושש היסודות הראשונים!