תרגול רישום כימי על שרשרת הדעיכה הטבעית של אורניום.