מורים

מטרת חלקה זו היא לחשוף מורים לגישת ההוראה- הכיתה המהופכת ,שהיא למעשה מהותו של אתר זה.

הכיתה המהופכת היא גישת הוראה שבה מתהפכים תפקידם של ה"בית" ו"בית הספר".
בבית - נחשף התלמיד לתוכן החומרי ולפעילויות באמצעות סרטונים ומידע בדפי האתר (מה שבדרך כלל "מועבר" בכיתה הרגילה בבית הספר ע"י הוראה פרונטאלית של המורה).
בכיתה בבית הספר - "עושים את שיעורי הבית" ומרחיבים את הידע וההבנה של הנושא כך שהמורה מדריך ומסביר לקבוצות תוך כדי עבודת תלמידים בכיתה.

הרעיון הבסיסי של פרוייקט FIZZ בארה"ב, מוסבר ע"י מנהלו בסרטון מטה: