פעילויות
 
מבוא לכימיה
 
מבוא לשפת הכימאים 
 
מצבי צבירה 

 שיטות הפרדה

מבנה האטום 
 
 רדיואקטיביות (מלווה את סרטוני ההדרכה - רדיואקטיביות)
 פעילות רדיואקטיביות (לביצוע עד 27/11/09)