הכנה לשיעור : איכות האויר 2 - אפקט החממה וגשם חומצי.
 
בפעילות זו:
 
נכין חומרים להעלאת רמת הדיון בכיתה בנושא איכות האויר בדגש על תופעת הגשם החומצי.
תלמדו על התופעה וכמובן על איך לשוטט באינטרנט ובמקורות מידע
 
עליכם למלא אחר השאלון - שימו לב לשינויים הקלים שהכנסתי לכיתות שכבר נתתי את שיעורי הבית בכיתה. 
אם אינכם יכולים לכתוב את התהליכים הכימיים בדף התשובות - כיתבו אותם במחברותיכם וכתבו מילולית את התהליך בשאלון האלקטרוני
 
מצפה לשיתוף פעלותכם!
ברק
 
 
הפעילות נסגרה , בקרוב יפורסמו התשובות