פרק מושגי הבסיס
מהווה נטבח חשוב בלימודי הכימיה
 
בפרק זה נלמד
 
מהו מדע הכימיה ובאיזה בעיות הוא עוסק*
מהם החומרים וכיצד ממיינים לסוגיהם: תערובות הומוגניות והטרוגניות, תרכובות ויסודות*
מהם שינויים כימיים ופיסיקאליים*
מצבי הצבירה של החומרים והגורמים המשפיעים על כך*
שיטות הפרדה בין חומרים*