שינויים במצב הצבירה בעת חימום
 
.בסרטון הבא נצפה בהדמיה המתארת חימום חומר טהור כלשהו בכלי
.חלקיקי החומר מיוצגים ע"י כדורים ירוקים
 
במד הטמפרטורה מצויינים שתי נקודות
MP- Melting Point - נקודת היתוך
BP - Boiling Point - נקודת רתיחה
 
"submit" משימה - צפה בסרטון וקרא בספר "בסביבת הכימיה" עמודים 71 - 74
בסופם ענה על השאלות מטה
 
 
 

שינויים במצבי צבירה 1