רישום ניסוח של הווצרות חומר יוני
 
.פעילות זו מתרגלת את רישום ניסוח התהליך של הווצרות חומר יוני
 
זכור: חומר יוני מורכב ממתכת ואלמתכת.
 
:שלבי ההווצרת
א. היסודות עוברים למצב גזי
ב. היסודות "מתפרקים" לאטומים בודדים
ג. מתכת עוברת יינון עד להיווצרות יון חיובי יציב
ד. אטומי האלמתכת מקבלים אלקטרונים ליצירת יון שלילי יציב
.ה. היונים החיוביים והשליליים נמשכים זה לזה כדי ליצור סריג ענק שסה"כ המטען בו שווה לאפס
 
(לחץ כאן לביצוע פעילות רישום היווצרות מגנזיום כלורי  (נפתח בחלון חדש