task‎ > ‎

המסה של מלח

המסת חומרים יוניים (מלחים) במים
 
 בפעילות הבאה נצפה מקרוב על תהליך המסת חומרים יוניים במים
 
:זכרו לפני ביצוע הפעילות
 
א. חומרים יוניים מצויים בגבישים; הם אוסף של יונים חיוביים ושליליים המסודרים בצורה
.מסודרת ובעלת יחידה חוזרת
 NaCl  הדוגמא הקלאסית היא זו של מלח בישול
מלח הבישול מורכב מיוניים שליליים של כלור ויונים חיוביים של נתרן ליצירת סריג ענק
 
ב. למים יש תכונה מיוחדת; למרות שמולקולת המים ניטראלית , יש לה צד אחד הטעון מעט שלילי וצד אחד הטעון מעט חיובי (סה"כ המטען אפס) ניתן לומר שמולקולות המים מסתדרות כמו מגנטים קטנים 
 
צפו בסרטון ומלאו את השאלון מיד אחריו
 
משימה במהלך הצפיה
 
?(רשמו מה כל איור בסרטון מייצג (מה מייצג כדור אדום, למשל
 
 
בסיום הצפיה בסרטון מלאו שאלון זה