סרטונים בביוכימיה של תלמידי יוד 1   
הוראות להערכה.
קרא את שאלון ההערכה לפני שתצפה בסרטונים
צפה בסרטונים שנתבקשת להעריך.
וענה בצורה אובייקטיבית לשאלון ההערכה בסיום.

שים לב שיש לכתוב את שמך המלא , את כיתתך ואת הכיתה ואת שמות הסרטונים אותם אתה מעריך.
 
צפיה נעימיה!!! 
 
 

YouTube Video

 
 

YouTube Video

YouTube Video

 
 

YouTube Video

 

YouTube Video

 
 
 

YouTube Video