סרטונים בביוכימיה של תלמידי יוד 9   
הוראות להערכה.
קרא את שאלון ההערכה לפני שתצפה בסרטונים
צפה בסרטונים שנתבקשת להעריך.
וענה בצורה אובייקטיבית לשאלון ההערכה בסיום.

שים לב שיש לכתוב את שמך המלא , את כיתתך ואת הכיתה ואת שמות הסרטונים אותם אתה מעריך.
 
צפיה נעימיה!!!
 
 
 
 

YouTube Video

 

YouTube Video


YouTube Video

 

YouTube Video

YouTube Video

YouTube Video

 

YouTube Video

YouTube Video

 

YouTube Video

YouTube Video

 

YouTube Video